Sản Phẩm Bán Chạy

banner-ciscochinhhang-khuyen-mai-2-nen

 • Máy Chủ Server Dell EMC PowerEdge R240, R250, R340, R440, R540, R640, R740, R740XD, T40, T140, T150, T340, T350, T440, T640…
 • Máy Chủ Server IBM Lenovo System X3500, X3550, X3650, M3, M4, M5…
 • Máy Chủ Server HPE Proliant DL385, DL325, DL360, DL380, DL20, DL160, DL180, DL325, DL560, DL580, DL365, DL345, ML30, ML110 Gen9, Gen10…

Xem tất cả »

 • PowerEdge R240 | Server Dell Rack 1 RU, 1 Socket, Intel

  Liên hệ
  • Part Number: PowerEdge R240
  • Mô Tả: Server Dell Rack 1 RU, 1 Socket, Intel
  • Giá Price List: $ Liên hệ
  • Tình Trạng: New Fullbox 100%
  • Stock: Có sẵn hàng
  • Bảo Hành: 12 Tháng.
  • CO, CQ: Có đầy đủ
  • Xuất Xứ: Chính hãng Dell
  • Made in: Liên hệ
  Rated 0 out of 5
  Mua hàng Xem thêm Xem trước
 • PowerEdge R440 | Server Dell Rack 1 RU, 2 Socket, Intel

  Liên hệ
  • Part Number: PowerEdge R440
  • Mô Tả: Server Dell Rack 1 RU, 2 Socket, Intel
  • Giá Price List: $ Liên hệ
  • Tình Trạng: New Fullbox 100%
  • Stock: Có sẵn hàng
  • Bảo Hành: 12 Tháng.
  • CO, CQ: Có đầy đủ
  • Xuất Xứ: Chính hãng Dell
  • Made in: Liên hệ
  Rated 0 out of 5
  Mua hàng Xem thêm Xem trước
 • PowerEdge R740xd | Server Dell Rack 2 RU, 2 Socket, Intel

  Liên hệ
  • Part Number: PowerEdge R740xd
  • Mô Tả: Server Dell Rack 2 RU, 2 Socket, Intel
  • Giá Price List: $ Liên hệ
  • Tình Trạng: New Fullbox 100%
  • Stock: Có sẵn hàng
  • Bảo Hành: 12 Tháng.
  • CO, CQ: Có đầy đủ
  • Xuất Xứ: Chính hãng Dell
  • Made in: Liên hệ
  Rated 0 out of 5
  Mua hàng Xem thêm Xem trước
 • PowerEdge T40 | Server Dell Tower 1 Socket, Intel

  Liên hệ
  • Part Number: PowerEdge T40
  • Mô Tả: Server Dell Tower 1 Socket, Intel
  • Giá Price List: $ Liên hệ
  • Tình Trạng: New Fullbox 100%
  • Stock: Có sẵn hàng
  • Bảo Hành: 12 Tháng.
  • CO, CQ: Có đầy đủ
  • Xuất Xứ: Chính hãng Dell
  • Made in: Liên hệ
  Rated 0 out of 5
  Mua hàng Xem thêm Xem trước
 • PowerEdge T440 | Server Dell Tower 2 Socket, Intel

  Liên hệ
  • Part Number: PowerEdge T440
  • Mô Tả: Server Dell Tower 2 Socket, Intel
  • Giá Price List: $ Liên hệ
  • Tình Trạng: New Fullbox 100%
  • Stock: Có sẵn hàng
  • Bảo Hành: 12 Tháng.
  • CO, CQ: Có đầy đủ
  • Xuất Xứ: Chính hãng Dell
  • Made in: Liên hệ
  Rated 0 out of 5
  Mua hàng Xem thêm Xem trước
 • PowerEdge T640 | Server Dell Rack-capable Tower 5 RU, 2 Socket, Intel

  Liên hệ
  • Part Number: PowerEdge T640
  • Mô Tả: Server Dell Rack-capable Tower 5 RU, 2 Socket, Intel
  • Giá Price List: $ Liên hệ
  • Tình Trạng: New Fullbox 100%
  • Stock: Có sẵn hàng
  • Bảo Hành: 12 Tháng.
  • CO, CQ: Có đầy đủ
  • Xuất Xứ: Chính hãng Dell
  • Made in: Liên hệ
  Rated 0 out of 5
  Mua hàng Xem thêm Xem trước

 • Ổ Cứng Server 146GB, 300GB, 450GB, 600GB, 750GB, 900GB, 1TB, 1.2TB, 1.8TB, 2TB, 3TB, 4TB, 6TB, 8TB, 10TB, 12TB…
 • Ổ Cứng Server chuẩn: SAS, SATA 2, SATA 3, SCSI, FC…

Xem tất cả »


 • Ram Server 1Gb, 2Gb, 4Gb, 8Gb, 16Gb, 32Gb, 64Gb, 128Gb, 256Gb, 512Gb…
 • Ram ECC, UDIMM, RDIMM, LRDIMM, FBDIMM, NVDIMM, DCPMM, HCDIMM…
 • Ram Server Bus 10600Mhz, 1333Mhz, 1600Mhz, 1866Mhz, 2133Mhz, 2400Mhz, 2666Mhz, 2933Mhz, 3200Mhz

Xem tất cả »

 • 713983-B21 | RAM SERVER HP 8GB PC3-12800 ECC DDR3 RDIMM

  Liên hệ
  • Part Number: 713983-B21
  • Mô Tả: RAM SERVER HP 8GB PC3-12800 ECC DDR3 RDIMM
  • Giá Price List: $ Liên hệ
  • Tình Trạng: New Fullbox 100%
  • Stock: Có sẵn hàng
  • Bảo Hành: 12 tháng
  • CO, CQ: Có đầy đủ
  • Xuất Xứ: Chính hãng HPE
  • Made in: Liên hệ
  Rated 0 out of 5
  Mua hàng Xem thêm Xem trước
 • 815098-B21 | RAM SERVER HP 16GB PC4-21300 ECC DDR4 RDIMM

  Liên hệ
  • Part Number: 815098-B21
  • Mô Tả: RAM SERVER HP 16GB PC4-21300 ECC DDR4 RDIMM
  • Giá Price List: $ Liên hệ
  • Tình Trạng: New Fullbox 100%
  • Stock: Có sẵn hàng
  • Bảo Hành: 12 tháng
  • CO, CQ: Có đầy đủ
  • Xuất Xứ: Chính hãng HPE
  • Made in: Liên hệ
  Rated 0 out of 5
  Mua hàng Xem thêm Xem trước
 • A9781929 | Ram Server Dell 32GB RDIMM 2666Mhz PC4-21300

  Liên hệ
  • Part Number: A9781929
  • Mô Tả: Ram Server Dell 32GB RDIMM 2666Mhz PC4-21300
  • Giá Price List: $ Liên hệ
  • Tình Trạng: New Fullbox 100%
  • Stock: Có sẵn hàng
  • Bảo Hành: 12 tháng
  • CO, CQ: Có đầy đủ
  • Xuất Xứ: Chính hãng Dell
  • Made in: Liên hệ
  Rated 0 out of 5
  Mua hàng Xem thêm Xem trước
 • A9781930 | Ram Server Dell 64GB LRDIMM 2666Mhz PC4-21300

  Liên hệ
  • Part Number: A9781930
  • Mô Tả: Ram Server Dell 64GB LRDIMM 2666Mhz PC4-21300
  • Giá Price List: $ Liên hệ
  • Tình Trạng: New Fullbox 100%
  • Stock: Có sẵn hàng
  • Bảo Hành: 12 tháng
  • CO, CQ: Có đầy đủ
  • Xuất Xứ: Chính hãng Dell
  • Made in: Liên hệ
  Rated 0 out of 5
  Mua hàng Xem thêm Xem trước
 • A9781931 | Ram Server Dell 128GB LRDIMM 2666Mhz PC4-21300

  Liên hệ
  • Part Number: A9781931
  • Mô Tả: Ram Server Dell 128GB LRDIMM 2666Mhz PC4-21300
  • Giá Price List: $ Liên hệ
  • Tình Trạng: New Fullbox 100%
  • Stock: Có sẵn hàng
  • Bảo Hành: 12 tháng
  • CO, CQ: Có đầy đủ
  • Xuất Xứ: Chính hãng Dell
  • Made in: Liên hệ
  Rated 0 out of 5
  Mua hàng Xem thêm Xem trước
 • P00920-B21 | Ram Server HP 16GB RDIMM 2933Mhz PC4-23400

  Liên hệ
  • Part Number: P00920-B21
  • Mô Tả: Ram Server HP 16GB RDIMM 2933Mhz PC4-23400
  • Giá Price List: $ Liên hệ
  • Tình Trạng: New Fullbox 100%
  • Stock: Có sẵn hàng
  • Bảo Hành: 12 tháng
  • CO, CQ: Có đầy đủ
  • Xuất Xứ: Chính hãng HPE
  • Made in: Liên hệ
  Rated 0 out of 5
  Mua hàng Xem thêm Xem trước
banner-ciscochinhhang-khuyen-mai-1-nen

Danh Mục CPU Server Chính Hãng

Xem tất cả »

Danh Mục Main Server Chính Hãng

Xem tất cả »

banner-ciscochinhhang-khuyen-mai-1-nen
 • 656364-B21 | Nguồn Server HPE 1200W

  Liên hệ
  • Part Number: 656364-B21
  • Mô Tả: Nguồn Server HPE 1200W
  • Giá Price List: $ Liên hệ
  • Tình Trạng: New Fullbox 100%
  • Stock: Có sẵn hàng
  • Bảo Hành: 12 tháng
  • CO, CQ: Có đầy đủ
  • Xuất Xứ: Chính hãng Dell
  • Made in: Liên hệ
  Rated 0 out of 5
  Mua hàng Xem thêm Xem trước
 • 512327-B21 | Nguồn Server HPE 750W

  Liên hệ
  • Part Number: 512327-B21
  • Mô Tả: Nguồn Server HPE 750W
  • Giá Price List: $ Liên hệ
  • Tình Trạng: New Fullbox 100%
  • Stock: Có sẵn hàng
  • Bảo Hành: 12 tháng
  • CO, CQ: Có đầy đủ
  • Xuất Xứ: Chính hãng Dell
  • Made in: Liên hệ
  Rated 0 out of 5
  Mua hàng Xem thêm Xem trước
 • 1Y45R | Nguồn Server Dell R510 1100W Redundant Power Supply

  Liên hệ
  • Part Number: 1Y45R
  • Mô Tả: Nguồn Server Dell R510 1100W Redundant Power Supply
  • Giá Price List: $ Liên hệ
  • Tình Trạng: New Fullbox 100%
  • Stock: Có sẵn hàng
  • Bảo Hành: 12 tháng
  • CO, CQ: Có đầy đủ
  • Xuất Xứ: Chính hãng Dell
  • Made in: Liên hệ
  Rated 0 out of 5
  Mua hàng Xem thêm Xem trước
 • 1820D | Nguồn Server Dell 8450 750W Hot Swap Power Supply

  Liên hệ
  • Part Number: 1820D
  • Mô Tả: Nguồn Server Dell 8450 750W Hot Swap Power Supply
  • Giá Price List: $ Liên hệ
  • Tình Trạng: New Fullbox 100%
  • Stock: Có sẵn hàng
  • Bảo Hành: 12 tháng
  • CO, CQ: Có đầy đủ
  • Xuất Xứ: Chính hãng Dell
  • Made in: Liên hệ
  Rated 0 out of 5
  Mua hàng Xem thêm Xem trước
 • 00AL536 | Nguồn Server IBM 900W

  Liên hệ
  • Part Number: 00AL536
  • Mô Tả: Nguồn Server IBM 900W
  • Giá Price List: $ Liên hệ
  • Tình Trạng: New Fullbox 100%
  • Stock: Có sẵn hàng
  • Bảo Hành: 12 tháng
  • CO, CQ: Có đầy đủ
  • Xuất Xứ: Chính hãng Dell
  • Made in: Liên hệ
  Rated 0 out of 5
  Mua hàng Xem thêm Xem trước
 • 00AL535 | Nguồn Server IBM 750W

  Liên hệ
  • Part Number: 00AL535
  • Mô Tả: Nguồn Server IBM 750W
  • Giá Price List: $ Liên hệ
  • Tình Trạng: New Fullbox 100%
  • Stock: Có sẵn hàng
  • Bảo Hành: 12 tháng
  • CO, CQ: Có đầy đủ
  • Xuất Xứ: Chính hãng Dell
  • Made in: Liên hệ
  Rated 0 out of 5
  Mua hàng Xem thêm Xem trước
banner-ciscochinhhang-khuyen-mai-1-nen

SERVER CHÍNH HÃNG ™| NHÀ PHÂN PHỐI SERVER MÁY CHỦ, LINH KIỆN SERVER, LINH KIỆN MÁY CHỦ, THIẾT BỊ LƯU TRỮ CHÍNH HÃNG UY TÍN HÀNG ĐẦU TẠI VIỆT NAM

SERVER CHÍNH HÃNG LÀ GÌ?

Server Chính Hãng ™ là Website của Công Ty TNHH Mạng Viễn Thông An Bình, Chuyên phân phối Server – Máy Chủ, Linh Kiện Server – Linh Kiện máy Chủ và Thiết bị lưu trữ Chính Hãng, Uy Tín hàng đầu tại Việt Nam. Được xây dựng và thành lập bởi những người có nhiều năm kinh nghiệm là việc trong ngành công nghệ thông tin, có uy tín và quan hệ làm việc thân thiết với những hãng công nghệ hàng đầu thế giới.Trong suốt thời gian phát triển, với vị thế là một trong những nhà cung cấp Hạ tầng thông tin liên lạc dẫn đầu tại Việt Nam, được đối tác và khách hàng đánh giá cao nhất về Uy tín dịch vụ, Chất lượng sản phẩm và Giải pháp tiêu chuẩn quốc tế ISO & TIA.

SẢN PHẨM CỦA SERVER CHÍNH HÃNG ™

Server Chính Hãng ™ chuyên phân phối các sản phẩm Server – Máy Chủ, Thiết bị lưu trữ dữ liệu cũng như các loại Linh Kiện Server, Linh Kiện Máy Chủ của những thương hiệu hàng đầu thế giới như: HPE, IBM, DELL, SUN, EMC, NETAPP, SEAGATE, SAMSUNG, SUPER MICRO, SYNOLOGY, QNAPS…

Sản phẩm của Server Chính Hãng phân phối bao gồm:

Sản phẩm Máy Chủ – Server, Linh Kiện Máy Chủ và Linh Kiện Server của công ty chúng tôi phân phối đều là hàng chính hãng, Mới và đảm bảo tương thích 100% với hệ thống Server mà khách hàng đang sử dụng. Chế độ bảo hành nhanh trong 24h, thời gian bảo hành linh hoạt từ 12 – 36 tháng. Các sản phẩm của chúng tôi đã được sử dụng tại rất nhiều các dự án lớn trong và ngoài nước trong các lĩnh vực hạ tầng mạng, đảm bảo an ninh, quản lý cơ sở dữ liệu lớn, hệ thống quản lý, giám sát từ xa cho các bộ ban ngành lớn của chính phủ và các tập đoàn hàng đầu việt nam như: Tổng Cục An Ninh, Ngân Hàng An Bình, Ngân Hàng Agribank, Trung Tâm Vệ Tinh Vinasat, VNPT, FPT, Viettel,…Chúng tôi tư vấn, hỗ trợ khách hàng đầy đủ giấy tờ thủ tục cho các dự án như CO/CQ, Tờ khai hải quan,…đối với các sản phẩm chính hãng mà công ty cung cấp tới khách hàng.


THÔNG TIN ĐẶT HÀNG SERVER VÀ LINH KIỆN SERVER CHÍNH HÃNG

Chúng tôi rất hân hạnh được gửi đến Quý Khách Hàng thông tin về các sản phẩm của công ty chúng tôi và rất mong sớm nhận được sự quan tâm và hợp tác của Quý công ty. Để nhận được tư vấn về kỹ thuật cũng như báo giá sản phẩm, xin quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

Địa Chỉ Phân Phối Server và Linh Kiện Server Chính Hãng Tại Hà Nội

Để mua các sản phẩm Server Máy Chủ, Linh Kiện Server, Linh Kiện Máy Chủ Chính Hãng tại Hà Nội và các tỉnh lân cận, có thể liên hệ tới văn phòng của chúng tôi tại Hà Nội theo thông tin sau:

Địa Chỉ Phân Phối Server và Linh Kiện Server Chính Hãng Tại Sài Gòn (TP HCM)

Để mua các sản phẩm Server Máy Chủ, Linh Kiện Server, Linh Kiện Máy Chủ Chính Hãng tại TP Hồ Chí Minh (Sài Gòn) và các tỉnh lân cận, có thể liên hệ tới văn phòng của chúng tôi tại Hà Nội theo thông tin sau:


 Server Chính Hãng ™ là Nhà Phân Phối Server – Máy Chủ, Linh Kiện Server, Linh Kiện Máy Chủ Chính Hãng của các thương hiệu hàng đầu thế giới: Dell – EMC, HPE, IBM, Netapp, Sun, Super Micro, Seagate, Samsung, Synology… Với đầy đủ các loại gồm: Ram Server, HDD Server, Main Server, CPU Server, Nguồn Server, Card Mạng Server, Card Raid Controller…Chúng tôi là địa chỉ tốt nhất và uy tín nhất để hệ thống của quý khách được sử dụng các sản phẩm chính hãng.

sản phẩm chính hãng

Hàng chính hãng từ Cisco Việt Nam, Đầy đủ CO CQ cho dự án

Bảo hành chính hãng

Hàng được bảo hành chính hãng theo tiêu chuẩn của cisco Việt Nam

GIAO HÀNG SIÊU TỐC

Hàng sẵn kho số lượng lớn, Giao Hàng Siêu Tốc Trong Vòng 24h

Thanh toán linh hoạt

Thanh toán linh hoạt bằng Tiền mặt hoặc chuyển khoản

HOTLINE 24/7: 0967.40.70.80

Giỏ hàng mini