Sản Phẩm Bán Chạy

banner-ciscochinhhang-khuyen-mai-2-nen

 • Máy Chủ Server Dell EMC PowerEdge R240, R250, R340, R440, R540, R640, R740, R740XD, T40, T140, T150, T340, T350, T440, T640…
 • Máy Chủ Server IBM Lenovo System X3500, X3550, X3650, M3, M4, M5…
 • Máy Chủ Server HPE Proliant DL385, DL325, DL360, DL380, DL20, DL160, DL180, DL325, DL560, DL580, DL365, DL345, ML30, ML110 Gen9, Gen10…

Xem tất cả »

 • PowerEdge R240 | Server Dell Rack 1 RU, 1 Socket, Intel

  Liên hệ
  • Part Number: PowerEdge R240
  • Mô Tả: Server Dell Rack 1 RU, 1 Socket, Intel
  • Giá Price List: $ Liên hệ
  • Tình Trạng: New Fullbox 100%
  • Stock: Có sẵn hàng
  • Bảo Hành: 12 Tháng.
  • CO, CQ: Có đầy đủ
  • Xuất Xứ: Chính hãng Dell
  • Made in: Liên hệ
  Rated 0 out of 5
  Mua hàng Xem thêm Xem trước
 • PowerEdge R440 | Server Dell Rack 1 RU, 2 Socket, Intel

  Liên hệ
  • Part Number: PowerEdge R440
  • Mô Tả: Server Dell Rack 1 RU, 2 Socket, Intel
  • Giá Price List: $ Liên hệ
  • Tình Trạng: New Fullbox 100%
  • Stock: Có sẵn hàng
  • Bảo Hành: 12 Tháng.
  • CO, CQ: Có đầy đủ
  • Xuất Xứ: Chính hãng Dell
  • Made in: Liên hệ
  Rated 0 out of 5
  Mua hàng Xem thêm Xem trước
 • PowerEdge R740xd | Server Dell Rack 2 RU, 2 Socket, Intel

  Liên hệ
  • Part Number: PowerEdge R740xd
  • Mô Tả: Server Dell Rack 2 RU, 2 Socket, Intel
  • Giá Price List: $ Liên hệ
  • Tình Trạng: New Fullbox 100%
  • Stock: Có sẵn hàng
  • Bảo Hành: 12 Tháng.
  • CO, CQ: Có đầy đủ
  • Xuất Xứ: Chính hãng Dell
  • Made in: Liên hệ
  Rated 0 out of 5
  Mua hàng Xem thêm Xem trước
 • PowerEdge T40 | Server Dell Tower 1 Socket, Intel

  Liên hệ
  • Part Number: PowerEdge T40
  • Mô Tả: Server Dell Tower 1 Socket, Intel
  • Giá Price List: $ Liên hệ
  • Tình Trạng: New Fullbox 100%
  • Stock: Có sẵn hàng
  • Bảo Hành: 12 Tháng.
  • CO, CQ: Có đầy đủ
  • Xuất Xứ: Chính hãng Dell
  • Made in: Liên hệ
  Rated 0 out of 5
  Mua hàng Xem thêm Xem trước
 • PowerEdge T440 | Server Dell Tower 2 Socket, Intel

  Liên hệ
  • Part Number: PowerEdge T440
  • Mô Tả: Server Dell Tower 2 Socket, Intel
  • Giá Price List: $ Liên hệ
  • Tình Trạng: New Fullbox 100%
  • Stock: Có sẵn hàng
  • Bảo Hành: 12 Tháng.
  • CO, CQ: Có đầy đủ
  • Xuất Xứ: Chính hãng Dell
  • Made in: Liên hệ
  Rated 0 out of 5
  Mua hàng Xem thêm Xem trước
 • PowerEdge T640 | Server Dell Rack-capable Tower 5 RU, 2 Socket, Intel

  Liên hệ
  • Part Number: PowerEdge T640
  • Mô Tả: Server Dell Rack-capable Tower 5 RU, 2 Socket, Intel
  • Giá Price List: $ Liên hệ
  • Tình Trạng: New Fullbox 100%
  • Stock: Có sẵn hàng
  • Bảo Hành: 12 Tháng.
  • CO, CQ: Có đầy đủ
  • Xuất Xứ: Chính hãng Dell
  • Made in: Liên hệ
  Rated 0 out of 5
  Mua hàng Xem thêm Xem trước

 • Ổ Cứng Server 146GB, 300GB, 450GB, 600GB, 750GB, 900GB, 1TB, 1.2TB, 1.8TB, 2TB, 3TB, 4TB, 6TB, 8TB, 10TB, 12TB…
 • Ổ Cứng Server chuẩn: SAS, SATA 2, SATA 3, SCSI, FC…

Xem tất cả »


 • Ram Server 1Gb, 2Gb, 4Gb, 8Gb, 16Gb, 32Gb, 64Gb, 128Gb, 256Gb, 512Gb…
 • Ram ECC, UDIMM, RDIMM, LRDIMM, FBDIMM, NVDIMM, DCPMM, HCDIMM…
 • Ram Server Bus 10600Mhz, 1333Mhz, 1600Mhz, 1866Mhz, 2133Mhz, 2400Mhz, 2666Mhz, 2933Mhz, 3200Mhz

Xem tất cả »

 • 713983-B21 | RAM SERVER HP 8GB PC3-12800 ECC DDR3 RDIMM

  Liên hệ
  • Part Number: 713983-B21
  • Mô Tả: RAM SERVER HP 8GB PC3-12800 ECC DDR3 RDIMM
  • Giá Price List: $ Liên hệ
  • Tình Trạng: New Fullbox 100%
  • Stock: Có sẵn hàng
  • Bảo Hành: 12 tháng
  • CO, CQ: Có đầy đủ
  • Xuất Xứ: Chính hãng HPE
  • Made in: Liên hệ
  Rated 0 out of 5
  Mua hàng Xem thêm Xem trước
 • 815098-B21 | RAM SERVER HP 16GB PC4-21300 ECC DDR4 RDIMM

  Liên hệ
  • Part Number: 815098-B21
  • Mô Tả: RAM SERVER HP 16GB PC4-21300 ECC DDR4 RDIMM
  • Giá Price List: $ Liên hệ
  • Tình Trạng: New Fullbox 100%
  • Stock: Có sẵn hàng
  • Bảo Hành: 12 tháng
  • CO, CQ: Có đầy đủ
  • Xuất Xứ: Chính hãng HPE
  • Made in: Liên hệ
  Rated 0 out of 5
  Mua hàng Xem thêm Xem trước
 • A9781929 | Ram Server Dell 32GB RDIMM 2666Mhz PC4-21300

  Liên hệ
  • Part Number: A9781929
  • Mô Tả: Ram Server Dell 32GB RDIMM 2666Mhz PC4-21300
  • Giá Price List: $ Liên hệ
  • Tình Trạng: New Fullbox 100%
  • Stock: Có sẵn hàng
  • Bảo Hành: 12 tháng
  • CO, CQ: Có đầy đủ
  • Xuất Xứ: Chính hãng Dell
  • Made in: Liên hệ
  Rated 0 out of 5
  Mua hàng Xem thêm Xem trước
 • A9781930 | Ram Server Dell 64GB LRDIMM 2666Mhz PC4-21300

  Liên hệ
  • Part Number: A9781930
  • Mô Tả: Ram Server Dell 64GB LRDIMM 2666Mhz PC4-21300
  • Giá Price List: $ Liên hệ
  • Tình Trạng: New Fullbox 100%
  • Stock: Có sẵn hàng
  • Bảo Hành: 12 tháng
  • CO, CQ: Có đầy đủ
  • Xuất Xứ: Chính hãng Dell
  • Made in: Liên hệ
  Rated 0 out of 5
  Mua hàng Xem thêm Xem trước
 • A9781931 | Ram Server Dell 128GB LRDIMM 2666Mhz PC4-21300

  Liên hệ
  • Part Number: A9781931
  • Mô Tả: Ram Server Dell 128GB LRDIMM 2666Mhz PC4-21300
  • Giá Price List: $ Liên hệ
  • Tình Trạng: New Fullbox 100%
  • Stock: Có sẵn hàng
  • Bảo Hành: 12 tháng
  • CO, CQ: Có đầy đủ
  • Xuất Xứ: Chính hãng Dell
  • Made in: Liên hệ
  Rated 0 out of 5
  Mua hàng Xem thêm Xem trước
 • P00920-B21 | Ram Server HP 16GB RDIMM 2933Mhz PC4-23400

  Liên hệ
  • Part Number: P00920-B21
  • Mô Tả: Ram Server HP 16GB RDIMM 2933Mhz PC4-23400
  • Giá Price List: $ Liên hệ
  • Tình Trạng: New Fullbox 100%
  • Stock: Có sẵn hàng
  • Bảo Hành: 12 tháng
  • CO, CQ: Có đầy đủ
  • Xuất Xứ: Chính hãng HPE
  • Made in: Liên hệ
  Rated 0 out of 5
  Mua hàng Xem thêm Xem trước
banner-ciscochinhhang-khuyen-mai-1-nen

Danh Mục CPU Server Chính Hãng

Xem tất cả »

Danh Mục Main Server Chính Hãng

Xem tất cả »

banner-ciscochinhhang-khuyen-mai-1-nen
 • 656364-B21 | Nguồn Server HPE 1200W

  Liên hệ
  • Part Number: 656364-B21
  • Mô Tả: Nguồn Server HPE 1200W
  • Giá Price List: $ Liên hệ
  • Tình Trạng: New Fullbox 100%
  • Stock: Có sẵn hàng
  • Bảo Hành: 12 tháng
  • CO, CQ: Có đầy đủ
  • Xuất Xứ: Chính hãng Dell
  • Made in: Liên hệ
  Rated 0 out of 5
  Mua hàng Xem thêm Xem trước
 • 512327-B21 | Nguồn Server HPE 750W

  Liên hệ
  • Part Number: 512327-B21
  • Mô Tả: Nguồn Server HPE 750W
  • Giá Price List: $ Liên hệ
  • Tình Trạng: New Fullbox 100%
  • Stock: Có sẵn hàng
  • Bảo Hành: 12 tháng
  • CO, CQ: Có đầy đủ
  • Xuất Xứ: Chính hãng Dell
  • Made in: Liên hệ
  Rated 0 out of 5
  Mua hàng Xem thêm Xem trước
 • 1Y45R | Nguồn Server Dell R510 1100W Redundant Power Supply

  Liên hệ
  • Part Number: 1Y45R
  • Mô Tả: Nguồn Server Dell R510 1100W Redundant Power Supply
  • Giá Price List: $ Liên hệ
  • Tình Trạng: New Fullbox 100%
  • Stock: Có sẵn hàng
  • Bảo Hành: 12 tháng
  • CO, CQ: Có đầy đủ
  • Xuất Xứ: Chính hãng Dell
  • Made in: Liên hệ
  Rated 0 out of 5
  Mua hàng Xem thêm Xem trước
 • 1820D | Nguồn Server Dell 8450 750W Hot Swap Power Supply

  Liên hệ
  • Part Number: 1820D
  • Mô Tả: Nguồn Server Dell 8450 750W Hot Swap Power Supply
  • Giá Price List: $ Liên hệ
  • Tình Trạng: New Fullbox 100%
  • Stock: Có sẵn hàng
  • Bảo Hành: 12 tháng
  • CO, CQ: Có đầy đủ
  • Xuất Xứ: Chính hãng Dell
  • Made in: Liên hệ
  Rated 0 out of 5
  Mua hàng Xem thêm Xem trước
 • 00AL536 | Nguồn Server IBM 900W

  Liên hệ
  • Part Number: 00AL536
  • Mô Tả: Nguồn Server IBM 900W
  • Giá Price List: $ Liên hệ
  • Tình Trạng: New Fullbox 100%
  • Stock: Có sẵn hàng
  • Bảo Hành: 12 tháng
  • CO, CQ: Có đầy đủ
  • Xuất Xứ: Chính hãng Dell
  • Made in: Liên hệ
  Rated 0 out of 5
  Mua hàng Xem thêm Xem trước
 • 00AL535 | Nguồn Server IBM 750W

  Liên hệ
  • Part Number: 00AL535
  • Mô Tả: Nguồn Server IBM 750W
  • Giá Price List: $ Liên hệ
  • Tình Trạng: New Fullbox 100%
  • Stock: Có sẵn hàng
  • Bảo Hành: 12 tháng
  • CO, CQ: Có đầy đủ
  • Xuất Xứ: Chính hãng Dell
  • Made in: Liên hệ
  Rated 0 out of 5
  Mua hàng Xem thêm Xem trước
banner-ciscochinhhang-khuyen-mai-1-nen

SERVER CHÍNH HÃNG ™| NHÀ PHÂN PHỐI SERVER MÁY CHỦ, LINH KIỆN SERVER, LINH KIỆN MÁY CHỦ CHÍNH HÃNG, GIÁ TỐT, UY TÍN HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

Server Chính Hãng Là Gì?

Server Chính Hãng ™ (serverchinhhang.com.vn) là website của Công Ty TNHH Mạng Viễn Thông An Bình (ANBINHNET™) Chuyên Phân Phối các sản phẩm Thiết bị Server Máy Chủ, Linh Kiện Server, Linh Kiện Máy Chủ, Thiết Bị Lưu Trữ Dữ Liệu chính hãng tại Việt Nam. Với kinh nghiệm trên 10 năm trong lĩnh vực Phân Phối Server Máy Chủ, Linh Kiện Server, Linh Kiện Máy Chủ, Chúng tôi có mối quan hệ bền chặt với hãng Server và các nhà phân phối chính thức tại Việt Nam. Do đó, Server Chính Hãng là đơn vị uy tín và là sự lựa chọn hàng đầu cho các khách hàng muốn mua các sản phẩm Server và Linh Kiện Server tại Việt Nam, Chúng tôi giúp thúc đẩy quá trình đưa những sản phẩm Server và Linh Kiện Server chính hãng tới tay người mua một cách nhanh chóng nhất.

Server Chính Hãng Có Những Sản Phẩm Gì?

Server Chính Hãng ™ chuyên phân phối các sản phẩm Server – Máy Chủ, Thiết bị lưu trữ dữ liệu cũng như các loại Linh Kiện Server, Linh Kiện Máy Chủ của những thương hiệu hàng đầu thế giới như: HPE, IBM, DELL, SUN, EMC, NETAPP, SEAGATE, SAMSUNG, SUPER MICRO, SYNOLOGY, QNAPS…


Tại Sao Nên Mua Hàng Tại Server Chính Hãng ™

Trong suốt thời gian phát triển, qua hàng ngàn dự án lớn nhỏ trên khắp các tỉnh thành. Server Chính Hãng ™ được các đối tác và khách hàng đánh giá cao về uỵ tín, chất lượng sản phẩm và dịch vụ. cung cấp đầy đủ các giải pháp mạng và bảo mật dành cho các hệ thống mạng của quý khách. Các thiết bị do chúng tôi bán ra đều là hàng Server Chính Hãngđầy đủ CO CQ, được bảo hành theo tiêu chuẩn bảo hành tại Việt Nam và có thể mua đầy đủ dịch vụ services và được bảo hành tại các trung tâm bảo hành chính hãng tại TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Server Chính Hãng ™ được ra đời với mục đích đem đến cho người tiêu dùng một địa chỉ uy tín để mua thiết bị Server chính hãng. quý khách hàng sẽ nhận được những thông tin chính xác về nguồn gốc xuất xứ, giấy tờ, chứng chỉ, với mức giá tốt nhất. Hàng luôn sẵn kho số lượng lớn để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Cam Kết Của Chúng Tôi

 1. Hàng Chính Hãng
 2. Đầy Đủ CO CQ
 3. Đầy đủ Serivces
 4. Giá Tốt Nhất
 5. Dịch Vụ Tốt Nhất
 6. Bảo Hành Chính Hãng
 7. Bảo Hành 1 Đổi 1
 8. Phân Phối Toàn Quốc
 9. Giao Hàng Siêu Tốc 24h
 10. Đổi Trả Miễn Phí
 11. Hỗ Trợ Đại Lý Và Dự Án

Giới Thiệu Về Server Chính Hãng Và ANBINHNET ™

ANBINHNET ™ hay Công Ty TNHH Mạng Viễn Thông An Bình là đơn vị phân phối các sản phẩm, giải pháp về mạng – viễn thông, CNTT hàng đầu tại Việt Nam.

Trong suốt quá trình phát triển, Sản phẩm và dịch vụ của công ty chúng tôi đã được sử dụng tại hàng ngàn dự án lớn nhỏ trong và ngoài nước, được chúng tôi cung cấp trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các SI trong các lĩnh vực hạ tầng mạng, đảm bảo an ninh, quản lý cơ sở dữ liệu lớn, hệ thống quản lý, giám sát từ xa cho các trung tâm dữ liệu, các công ty, tập đoàn của việt nam và nước ngoài, các Bộ, ban ngành của chính phủ và các tập đoàn hàng đầu việt nam. Khách hàng lớn nhất đã trực tiếp và gián tiếp đã mua hàng và sử dụng dịch vụ của chúng tôi gồm có các công ty, tập đoàn, cơ quan, ban ngành sau:

 • Cục thuế tỉnh Kon Tum
 • Viện Nghiên cứu Cơ khí
 • Cục Hải Quan Tỉnh Quảng Ninh
 • Cục Kỹ Thuật Nghiệp Vụ – Bộ Công An
 • Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
 • Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình
 • Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank – Hội sở)
 • SHB – Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội Chi nhánh Vũng Tàu
 • Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam – Chi Nhánh Láng Hạ
 • Ngân Hàng Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Việt Nam (Agribank) – Cn Huyện Xuân Lộc
 • Công ty Truyền tải điện 1
 • Công Ty Cổ Phần Nhiệt Điện Bà Rịa
 • Công ty Công Nghệ Thông Tin Điện Lực Miền Bắc
 • Công Ty TNHH Một Thành Viên Thí Nghiệm Điện Miền Bắc
 • Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin (EVNICT)
 • Công ty TNHH MTV Thiết kế và Chế tạo Thiết bị điện – EEMC (EDMC)
 • Trung tâm Điều hành SCADA – Chi Nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Nam
 • Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Điện Dầu Khí
 • Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Thông Tin, Viễn Thông Và Tự Động Hoá Dầu Khí
 • Viện Công Nghệ Vũ Trụ (Viettel)
 • Tổng Công ty Viễn Thông Viettel – Chi nhánh Tập Đoàn Viễn Thông Quân Đội
 • Viện Hàng Không Vũ Trụ Viettel – Chi nhánh Tập Đoàn Viễn Thông Quân Đội
 • Chi nhánh Kỹ thuật Viettel Đồng Nai – Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel
 • Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel – Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội.
 • TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ SỐ VIETTEL – CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP – VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI
 • Công Ty TNHH Dịch vụ Tin học FPT
 • Công ty TNHH Hệ Thống Thông Tin FPT
 • Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT
 • Công Ty TNHH Phần Mềm FPT (FPT SOFTWARE)
 • Chi Nhánh Công Ty Tnhh Dịch Vụ Tin Học Fpt Tại Miền Trung
 • Công Ty Cổ phần Tập đoàn HiPT
 • Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC
 • Công ty Cổ Phần VTC Dịch Vụ Di Động
 • Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ VTC
 • Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Kỹ Thuật Mobifone
 • Công ty Cổ Phần Công Nghệ Mobifone Toàn Cầu
 • Đài Phát thanh – Truyền hình Đồng Nai
 • Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu
 • Công Ty TNHH Truyền Hình Cáp Quang Việt Nam
 • Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn
 • Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Toàn cầu (GTEL)
 • Công Ty TNHH Công nghệ và Giải pháp CMC Sài Gòn
 • Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin – Viễn Thông TP.HCM
 • Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Điện Viễn Thông Sài Gòn
 • Trung Tâm Thông Tin Vệ Tinh VINASAT – Chi nhánh Công ty Viễn Thông Quốc Tế
 • Trung Tâm Kinh Doanh VNPT – Hà Nội – Chi nhánh Tổng công ty Dịch Vụ Viến Thông
 • Công Ty Phát Triển Dịch Vụ Truyền Hình Mytv – Chi Nhánh Tổng Công Ty Truyền Thông
 • Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bưu Chính Viễn Thông Sài Gòn- Trung Tâm điện thoại SPT
 • Công ty Cổ Phần Tập Đoàn T&T
 • Công ty TNHH HAFELE Việt Nam
 • Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Hương Sen
 • CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BRG
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SƠN
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HỆ DƯỠNG
 • Trường Đại Học Nguyễn Trãi
 • Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn
 • Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Giáo Dục Hanoi Academy
 • Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội
 • Công Ty Tnhh Bệnh Viện Quốc Tế City

Với việc sản phẩm của chúng tôi đã được tin tưởng và sử dụng bởi những khách hàng lớn, có uy tín cũng như những đơn vị thuộc top đứng đầu trong ngành CNTT đã giúp khẳng định chất lượng sản phẩm cũng như dịch vụ của chúng tôi. Do vậy, quý khách hoàn toàn có thể yên tâm khi lựa chọn các sản phẩm của Server Chính Hãng.


Hệ Sinh Thái Sản Phẩm Của ANBINHNET ™

Ngoài ra các sản phẩm Server Chính Hãng kể trên, ANBINHNET ™ còn là nhà phân phối chính hãng của nhiều sản phẩm, giải pháp về network, system…với một hệ sinh thái gồm đầy đủ các sản phẩm và giải pháp về Mạng – Viễn Thông, CNTT gồm có:

Với một hệ sinh thái đa dạng sản phẩm và giải pháp, Chúng tôi là nhà phân phối các sản phẩm, giải pháp chính hãng của các thương hiệu hàng đầu thế giới như: Cisco, Juniper, HPE Aruba, Fortinet, Planet, Dlink, Ubiquiti (Unifi), Engenius, 3Onedata, Brocade, Palo Alto, Huawei, Arista, Allied Telesis, Aten, Avocent, Kinan, APC, Ekorack, Vietrack, Comrack, Unirack, TMC Rack, ABN Rack, Dell, HP, IBM, Netapp, EMC, Seagate, Western, Santak, Emerson, Lappkabel, Belden, Alantek, Commscope… hỗ trợ cho việc setup, cài đặt và vận hành hệ thống của quý khách một cách đầy đủ và tối ưu nhất.


Thông Tin Đặt Hàng Server Và Linh Kiện Server Chính Hãng

Server Chính Hãng ™ có văn phòng giao dịch tại 2 thành phố lớn nhất là Hà Nội và Hồ Chí Minh (Sài Gòn). do đó rất thuận tiện với những khách hàng ở những khu vực lân cận có thể đến trực tiếp văn phòng của chúng tôi để mua thiết bị Server và Linh Kiện Server.

Ngoài ra thì chúng tôi phân phối Server chính hãng trên toàn quốc, Do đó nếu khách hàng không ở có điều kiện để đến trực tiếp văn phòng của chúng tôi tại Hà Nội và Sài Gòn thì có thể liên hệ với chúng tôi để nhận thông tin về báo giá, tình trạng hàng hoá, chương trình khuyến mại…

Để Nhận Thông Tin Hỗ Trợ Báo Giá Dự Án, Đặt Hàng, Giao Hàng, Bảo Hành, Khuyến Mại của các sản phẩm Thiết Bị Server và Linh Kiện Server chính hãng, Hãy Chát ngay với chúng tôi ở khung bên dưới hoặc Liên Hệ Với Server Chính Hãng ™ chúng tôi theo thông tin sau:

Địa Chỉ Phân Phối Server, Linh Kiện Server Chính Hãng Tại Hà Nội

Nếu quý khách ở Hà Nội hoặc các tỉnh lân cận, có thể liên hệ tới văn phòng của chúng tôi tại Hà Nội theo thông tin sau:

Địa Chỉ Phân Phối Server và Linh Kiện Server Chính Hãng Tại Sài Gòn (TP HCM)

Nếu quý khách ở Sài Gòn hoặc các tỉnh lân cận, có thể liên hệ tới văn phòng của chúng tôi tại Sài Gòn theo thông tin sau:


Server Chính Hãng ™ là Nhà Phân Phối Server – Máy Chủ, Linh Kiện Server, Linh Kiện Máy Chủ Chính Hãng của các thương hiệu hàng đầu thế giới: Dell – EMC, HPE, IBM, Netapp, Sun, Super Micro, Seagate, Samsung, Synology… Với đầy đủ các loại gồm: Ram Server, HDD Server, Main Server, CPU Server, Nguồn Server, Card Mạng Server, Card Raid Controller…Chúng tôi là địa chỉ tốt nhất và uy tín nhất để hệ thống của quý khách được sử dụng các sản phẩm chính hãng.

sản phẩm chính hãng

Hàng chính hãng từ Cisco Việt Nam, Đầy đủ CO CQ cho dự án

Bảo hành chính hãng

Hàng được bảo hành chính hãng theo tiêu chuẩn của cisco Việt Nam

GIAO HÀNG SIÊU TỐC

Hàng sẵn kho số lượng lớn, Giao Hàng Siêu Tốc Trong Vòng 24h

Thanh toán linh hoạt

Thanh toán linh hoạt bằng Tiền mặt hoặc chuyển khoản

HOTLINE 24/7: 098.234.5005 - 0967.40.70.80

Giỏ hàng mini